Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

21:19
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viabadblood badblood
21:18

gringophobia:

so… i accidentally cared for 2 minutes and now i’m gonna be sad for at least three weeks lmfao

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:18
6434 e100 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
21:18
8289 c77f 390
Reposted frommaniamania maniamania viabadblood badblood
21:18
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabadblood badblood
21:18
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viabadblood badblood
21:17
8512 7cef 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
21:17

speakingofabuse:

it’s okay to want attention. you have been denied attention and you have been given negative attention that made you feel worse.

you have every right to crave positive attention and you deserve to have people in your life who want that to help you get that

21:16
Sam nie wiem kim jestem w Twoich oczach, Może wcale mnie w nich nie ma I spokojnie śnisz po nocach
Reposted fromkikkeer kikkeer vialottibluebell lottibluebell
21:14
8983 2f16 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viailovegreen ilovegreen
21:13
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viailovegreen ilovegreen
21:13
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viailovegreen ilovegreen
21:12
Sometimes, my body feels
like a burial ground for all the people
I should have become.
— “Requiem” by Molly Gardner  (via mirroir)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaikaris ikaris
21:12
9479 5a4b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikaris ikaris
21:11
5160 c696 390
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns vialaparisienne laparisienne
21:11
1076 ed10 390
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
21:11
1101 2909 390
21:11
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vialaparisienne laparisienne
21:11
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
21:11
8304 a90a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl