Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

22:49
6511 3c3c 390
22:48
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viapoczekalniadusz poczekalniadusz
22:48
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
22:48
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
22:48
Czy tego właśnie chciałaś, pytam się?
— chyba nie..
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
22:43
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
22:43
4739 9b2b 390
Reposted fromrol rol viapoczekalniadusz poczekalniadusz
22:43
6540 6a3f 390
22:43

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viapoczekalniadusz poczekalniadusz
22:43

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viapoczekalniadusz poczekalniadusz
22:43

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
22:43
8890 f229 390
22:42
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
22:42
4923 99fe 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viapoczekalniadusz poczekalniadusz
22:42
8248 55c2 390
22:41
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaimpulsivee impulsivee
22:41
0232 f714 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
22:41
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
Reposted frommslexi mslexi viaimpulsivee impulsivee
22:41
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viaimpulsivee impulsivee
22:41
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl