Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

15:44
1020 a097 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
15:44
15:38
0320 8327 390
Reposted fromimyours imyours viabadblood badblood
15:37
5713 74cb 390
15:36
15:33
15:33
8438 2c6b 390
15:32
7682 fb9e 390
Reposted frommosiek mosiek vialaparisienne laparisienne
15:32
8921 87b5 390
Reposted fromtooskaa tooskaa vialaparisienne laparisienne
15:32
15:31
1636 fe76 390
Reposted fromkimik kimik viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
15:31
15:30

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion vialottibluebell lottibluebell
15:30
3820 a7dd 390
15:29
2418 4d36 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viajasminnie jasminnie
15:29
4066 bd82 390
Reposted fromTakingControl TakingControl viajasminnie jasminnie
15:28
2132 e5b8 390
15:27

ihavehadnocourage:

Breathe deeply. Hold your head high. Forgive yourself for yesterday’s mistakes and enter today with a heart full of hope.

15:27
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viabadblood badblood
15:27
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl