Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2014

15:35
4343 15d3 390
Tags: Books Coffee
Reposted fromutoopia utoopia viadzony dzony

September 28 2013

10:31
3561 edfe 390
Jane Austen's Pride and Prejudice - Literary Quote Mug - "In vain I have struggled" Mr. Darcy's proposal speech.
Reposted bymala-szelmajaneaustenlost-in-spaceshillenyabuffyrulezhomoludensecrivaindazzlingsillenegodivamala-szelma

September 27 2013

18:18
Noise Tales love coffee.
via whudat.de
Tags: Coffee Clever
Reposted fromnoisetales noisetales viainvincible invincible
18:14
3146 4b82 390
Tags: Coffee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
10:12
9203 a749 390
Tags: Coffee
09:46
Tags: Books Coffee
Reposted fromtenderoni tenderoni viacoffee coffee

September 24 2013

20:30
2927 5336 390
Tags: Books Coffee
Reposted fromohwhat ohwhat viacoffee coffee

September 23 2013

11:04
1286 8b64 390
I'm reading. Don't come any closer unless you have coffee.
Tags: Mine Books Coffee
Reposted byhorstianemychalynacynamoniadorepoirotparadoxicallmineandonlyminewarlordKainitalubluesofastkatethewitchnotforgetmemefirsidestory9-smerfnych-myslioutkapatwarzegoraca-czekoladagingerubypotrzaskNarcisse-NoirmissmayaughrrrzeberkobutterbeerlittledarlinglajemtezmazupeautsajderkalittlefaithcheshiresmileSenyiamochalenaNoCinderellaouolawieCryMeARiverniekoniecznieomnietbtfheythereivanathesilenceofthealcoholicasylopathune-raconteusemyzonekociolekmoniqmarghotsplendiidziomaloncoffeegrinderfearofloveundoneejarekpolskezbawwyrzut-sumieniamocamokacocoaflowerchorerapannalolagriseldisbanshejanananenakupmibutycoffeeloverfangs-are-fantasticinconvinentidealcolormehappychowchowslodziaktoskalatteirimapapilarnanaaliaatiramisuRavynaladymunalisathe-new-beyoncetroublesinparadisemuczaluczamajakteknolovesongBloodyYukiChibichanAliceFromCheshirewillyourssecretlifeofrosesmisiekmalinowyQueenOfSharks
11:02
0462 a624 390
Kindle. Earphones. Coffee.
Tags: Mine Books Coffee
Reposted bydreamboat dreamboat
09:19
4711 2a3a 390
Tags: Coffee
Reposted fromsaku saku viajenny-rose jenny-rose

September 05 2013

17:56
8507 a517 390
coffee understands
Tags: Coffee
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viajossie jossie
17:55
3440 1296 390
now - depresso
Tags: Coffee
Reposted fromroom-with-no-view room-with-no-view viajossie jossie
17:51

September 04 2013

09:59
7144 1b07 390
Tags: Books Coffee
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vialionheart lionheart

August 26 2013

18:40
I tried not to drink coffee today. After a few hours (full of fidgeting and fussing about it) I have finally surrendered. Saying 'No!' to coffee is like saying 'No!' to world peace.
Tags: Mine Coffee

August 18 2013

10:54
Saying 'No' to coffee is like saying 'No' to world peace.
Tags: Mine Coffee
Reposted bycoffeelovercoffeeandcigarettesQueenOfSharkshemsbeachtoxicsoulcoffeeNoCinderellacoffeegrinderszaaatanprymitivehonigwurmohfpsecretlifeofrosesjazzujblueberrypancakesShtrigaidealnienieidealnamatussraylasiatkareczka

May 01 2013

09:17
4253 3abb 390
Tags: Coffee
Reposted fromkonwalia konwalia vialabellavita labellavita

May 14 2012

21:49

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
Tags: Evil Coffee

March 03 2012

14:05

February 29 2012

23:15
Tags: Coffee
Reposted fromnameherhope nameherhope viaintrigante intrigante
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl